Beheersorgaan GC De Maere

Het beheersorgaan van gemeenschapscentrum De Maere is een gemeentelijke adviesraad voor alles wat te maken heeft met het eigen culturele aanbod: theatervoorstellingen, schooltheater, vorming en tentoonstellingen. Het beheersorgaan geeft ook advies aan het beleid over de culturele infrastructuur.

Het beheersorgaan is voor de ene helft samengesteld uit een afvaardiging van alle politieke fracties in de gemeenteraad en voor de andere helft een afvaardiging vanuit de cultuurraad, waarbij er rekening wordt gehouden met een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de aanwezige strekkingen en ideologieën. 

Daarnaast kunnen experten of geïnteresseerde burgers toetreden tot het beheersorgaan.

Voorwaarden

U bent inwoner van Tielt-Winge en u bekleedt geen politiek mandaat.

Procedure

  • Aan het begin van elke legislatuur wordt het beheersorgaan opnieuw samengesteld.
  • De politieke fracties van de gemeenteraad duiden een vertegenwoordiging aan (mag zelf geen gemeenteraadslid zijn).
  • De algemene vergadering van de cultuurraad verkiest uit de kandidaten een evenredige vertegenwoordiging.

Wanneer u als geïnteresseerde burger of als expert wil toetreden tot het beheersorgaan van gemeenschapscentrum De Maere, dan neemt u contact op met de dienst Cultuur & Samenleving voor een kennismakingsgesprek.

Regelgeving

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
  • Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal
    cultuurbeleid art. 52, 53, 54 en 58.

Voor wie

  • Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke adviesraad voor culturele aangelegenheden.
  • Inwoners van Tielt-Winge die zich aanbieden als deskundige of geïnteresseerde burger.
  • Inwoners van Tielt-Winge die aangeduid werden vanuit de politieke fracties in de gemeenteraad maar die zelf geen gemeenteraadsleden zijn.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
demaere@tielt-winge.be
Website
apps.ticketmatic.com/shop/gcdemaere/shop

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00