Beheerscomité Hartje Hageland

Het project Hartje Hageland wordt begeleid en ondersteund door een stuurgroep, die zich buigt over de opgelegde doelstellingen rond wonen.

Het project Hartje Hageland wordt tevens begeleid en ondersteund door een beheerscomité, die alle beslissingen omtrent financiële en personeelszaken neemt.