Attest voor vergunningen klasse C

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning klasse C nodig.

Om een vergunning klasse C te verkrijgen is een advies van de burgemeester inzake kansspelinrichting klasse III nodig. Het aantal kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III wordt beperkt tot maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Aangezien in kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden het gebruik van EPIS niet verplicht is, is het bijgevolg de verantwoordelijkheid van de uitbater om ervoor te zorgen dat er geen minderjarigen op de bingo spelen. 

Een vergunning klasse C dient u aan te vragen via de kansspelcommissie. U heeft wel een attest nodig van de burgemeester om toe te voegen aan deze aanvraag. De duur van een vergunning C is 5 jaar.

Procedure

  • het attest voor vergunningen klasse C vraagt u aan via een aangetekend schrijven gericht aan de burgemeester;
  • het attest wordt afgeleverd binnen een termijn van 2 maanden. Bij ontstentenis van advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs door de gemeente, wordt het advies gunstig geacht en mag de procedure worden voortgezet;
  • de vergunning vraagt u aan via de website van de kansspelcommissie. 

Kostprijs

Het attest van de burgemeester wordt gratis afgeleverd. Voor de vergunning klasse C is een eenmalige bijdrage vereist die binnen de vooropgestelde termijn moet worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Regelgeving

  • Kansspelwet van 7 mei 1999.
  • Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 & 25 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III.

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00