Attest van een controle brandveiligheid

Heeft u een attest nodig in het kader van de uitbating van een inrichting? Dan richt u zich rechtstreeks aan de burgemeester van de gemeente waar het pand is gelegen. Hij zal opdracht geven aan de brandweer tot het uitvoeren van een controle. 

De onderstaande inrichtingen behoeven dergelijke attesten:

 • publiek toegankelijke inrichting;
 • woonzorgcentrum of herstelverblijf;
 • (groepen) van assistentiewoningen;
 • kinderopvang of buitenschoolse opvang;
 • toeristische logies en logies in het kader van Toerisme voor Allen.

Procedure

U kan per e-mail een controle inzake brandveiligheid en/of een attest aanvragen bij de dienst patriomonium met vermelding van:

 • contactgegevens aanvrager;
 • informatie over het pand;
 • informatie over de aard van aanvraag (eerste aanvraag, aanvraag na verbouwingswerken enzovoort);
 • eventueel het kenmerk van een vorig brandweerverslag.

De brandweer contacteert u voor het maken van een afspraak. Vermeld dus zeker uw contactgegevens.

Kostprijs

Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van een brandweeradvies. De factuur wordt rechtstreeks naar de aanvrager gezonden. Het retributiereglement vindt u in bijlage of op de website van de Hulpverleningszone Oost.

Vrijgesteld van retributie:

 • de openbare besturen, OCMW's, sociale bouwmaatschappijen van de hulpverleningszone en scholen;
 • adviezen en controlebezoeken waarvan het resultaat gunstig zonder voorwaarden is.

Voor wie

Voor elke burger van de gemeente die eigenaar is van een inrichting toegankelijk voor het publiek.

Contact

Contact

Patrimonium

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 29
patrimonium@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00