Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit;
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf;
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd);
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat;
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet;
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente via het e-loket.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
  • uw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Eerste exemplaar: 5 euro. Per identiek bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgeleverd: 0,50 euro.

Als u de online toepassing 'Mijn dossier' of 'Mijn burgerprofiel' gebruikt is de dienstverlening gratis.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019 - retributie op de afgifte van administratieve stukken.

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00