Adviesraad voor toerisme

De gemeentelijke adviesraad voor toerisme (ARTO) geeft advies aan het beleid over het uitbouwen, bewaren en waarderen van natuur en erfgoed. Deze adviesraad adviseert het bestuur over het samenwerken met andere instellingen en het organiseren en promoten van activiteiten rond toerisme.

De vergaderingen van de ARTO zijn niet opengesteld voor publiek.