Akte vestigen erfdienstbaarheden

Ter verwezenlijking van het gemeentelijk beleid of ingeval van noodzakelijke ingrepen kan het lokaal bestuur overgaan tot het vestigen van erfdienstbaarheden.

Een erfdienstbaarheid rust op een onroerend goed. Het is een last die dient voor het gebruik en het nut van een ander onroerend goed, in dit geval het openbaar domein. Een voorbeeld is het recht van doorgang.

Procedure

  • Er wordt een compromis opgesteld tussen de betrokken eigenaars en het lokaal bestuur. Het compromis wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Het compromis bevat een uitvoerige beschrijving van de betrokken partijen (naam, adres, geboortedatum en- plaats, rijksregisternummer) en een beschrijving van het goed (gegevens prekadastratie perceel en plan, oppervlakte, ligging).
  • De nodige documenten worden verzameld om een akte samen te stellen. Een hypothecair getuigschrift, bodemattest, stedenbouwkundig uittreksel zijn verplicht op te vragen documenten om de akte te vervolledigen met de nodige inlichtingen. Verder omvat de akte onder meer rubrieken omtrent de eventuele prijszetting, overstromingsgevoeligheid, mobiliteit (buurtwegen), onroerend erfgoed.
  • De akte wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. De burgemeester kan optreden als instrumenterend ambtenaar. De gemeenteraad machtigt de burgemeester hiertoe. De gemeenteraad geeft de algemeen directeur en de eerste schepen de machtiging om de akte te ondertekenen.
  • Er wordt een datum vastgelegd tussen de betrokkenen om te verschijnen voor de burgemeester en de akte te ondertekenen.
  • Na ondertekening van de akte wordt de ondertekende akte overgemaakt aan het hypotheekkantoor en het registratiekantoor.

Voor wie

De eigenaar van het betrokken goed.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00