Akte van huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten;
 • de datum van het huwelijk;
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk;
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Opgelet: een huwelijksakte is geen aangifte huwelijk. Voor aangifte huwelijk gelieve contact op te nemen met dienst Burgerzaken via burgerzaken@tielt-winge.be

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf;
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • uw erfgenamen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De akte van echtscheiding is een huwelijksakte met vermelding van echtscheiding.

Procedure

 • U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het lokaal bestuur waar het huwelijk werd voltrokken.
 • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen via Mijn Burgerprofiel of via Mijn dossier. Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 30 april 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 30 arpil 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • uw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis

Gerelateerde items

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00