Afstand van gronden

Aan het lokaal bestuur kan gratis, vrij en onbelast een eigendom overgedragen worden bijvoorbeeld een openbare weg, groene of verharde ruimten of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd. Op deze manier kan het lokaal bestuur de kans benutten om het openbaar domein opnieuw aan te leggen en te verbeteren.

Procedure

  • De gegevens van het onroerend goed en van de eigenaar worden verwerkt in een compromis. De gemeenteraad stelt het principe van gratis grondafstand vast.
  • Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de raad. Deze voorbereiding houdt onder meer in dat het schepencollege de nodige stukken verzamelt zoals het hypothecair getuigschrift, het bodemattest en het stedenbouwkundig uittreksel.
  • De aan de hand van de verzamelde gegevens samengestelde akte wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. De burgemeester kan de authentieke akte verlijden. Na ondertekening van de akte wordt de ondertekende akte overgemaakt aan het hypotheekkantoor en het registratiekantoor.

Kostprijs

De kosten die omschreven worden in de akte.

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00