Advies schrappen vlarebo-activiteit

Een grond wordt opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR) als OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging (vlarebo-activiteit), een melding van een schadegeval enzovoort.

Indien u eigenaar of exploitant bent van een grond die opgenomen werd in het GIR maar u van mening bent dat dit onterecht is, kan u aan het lokaal bestuur vragen om de grond te schrappen als risicogrond.

Procedure

  • bezorg de nodige bewijsstukken aan het lokaal bestuur (u kan zich hiervoor inspireren op 'gemotiveerde verklaring' pagina 11 in de externe links);
  • uw vraag wordt onderzocht en het college van burgemeester en schepenen beslist aan de hand van de aangebrachte stukken of hiermee akkoord gegaan kan worden;
  • na akkoord wordt het perceel geschrapt.

Regelgeving

  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
Gesloten