Aanvraag bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor de meerderjarige persoon die wegens zijn/haar fysieke en/of mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen zelf en/of zelfstandig te behartigen (zoals ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn.

Voorwaarden

Als de vrederechter akkoord gaat met de aanvraag, stelt hij een voorlopige bewindvoerder aan. De vrederechter kan ook de voorlopig bewind beëindigen.

Procedure

Voor de eerste aanstelling van een bewindvoerder moet u zich richten tot de vrederechter van het arrondissement van de verblijfplaats van de te beschermen of reeds beschermde persoon. Tenzij anders wordt verzocht, is het deze vrederechter die het dossier verder opvolgt. U dient hiervoor een verzoekschrift in. Het verzoekschrift beschrijft onder andere het sociaal netwerk van de beschermde persoon. Daarnaast kan het ook suggesties bevatten voor het bewind (wie als bewindvoerder kan worden aangeduid, wie als vertrouwenspersoon kan fungeren, wat de omvang van de opdracht is). Hoe meer informatie het bevat, hoe makkelijker het voor de vrederechter is om een bewind uit te werken dat aangepast is aan de situatie van de beschermde persoon.

Deze beslissing wordt toegevoegd in het rijksregister van de te beschermen persoon.

Kostprijs

U moet de griffiekosten betalen bij het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.

Voor wie

Het bewind kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker) of door de procureur des Konings. Daarnaast kan de rechter in een aantal gevallen (zoals observatie in een verplegingsinrichting, internering) ambtshalve een maatregel nemen.

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00