Aanvraag afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 en 18 uur.

Voor de privébureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20 en 5 uur.

Voorwaarden

• u sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken;
• u vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag;
• u houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

De openingstijden van winkels uit de distributiesector worden in België geregeld door drie verschillende wetten:

 • De wet op de wekelijkse rustdag
  Maximum 15 keer per jaar kan de winkel zeven dagen op zeven openblijven voor bijzondere gelegenheden zoals braderijen of evenementen, mits akkoord van het lokaal bestuur.
 • De wet op de zondagarbeid
  Er zijn maximaal drie uitzonderingen per jaar dat personeel een volledige dag op zondag mag tewerkgesteld worden: de zondag voor kerstmis en 2 andere zondagen naar keuze. Het lokaal bestuur is niet bevoegd om te bepalen welke zondagen er personeel mag tewerkgesteld worden. Dit wordt door elke werkgever afzonderlijk bepaald. De drie uitzonderingen op zondag moeten wel vallen binnen de 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag bepaald door het bestuur.
 • De wet op de avondsluiting
  Winkels kunnen vanaf 5 uur 's morgens opengaan maar moeten ten laatste om 20 uur sluiten (vrijdag om 21 uur).

Procedure

 • U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5 of 13 uur) en doet hiervan aanvraag bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.
 • Afwijkingen op de wekelijkse rustdag moeten aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
 • In bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, zoals wettelijke feestdagen, solden en feesten, of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden, of op aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, afwijkingen toestaan.
 • Een afwijking geldt steeds voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een wijk of buurt. Er kunnen in geen enkel geval individuele afwijkingen worden toegestaan. Per jaar kunnen maximaal 15 afwijkingen toegestaan worden.

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Afwijkingen voor de handelsvorm
Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijvoorbeeld home party’s);
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (van treinen en metro);
 • verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens; 
 • dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden;
 • de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6%. Dit is op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50% van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

Afwijkingen bij bijzondere omstandigheden of beurzen en markten
Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten enzovoort);
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Regelgeving

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft
 • Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitsluiting van de sector van de verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van het toepassingsgebied van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Voor wie

Handelaar of ambachtsman met een vestiging op het grondgebied van Tielt-Winge.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
economie@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00