Aankoop van gronden

Het lokaal bestuur kan gronden verwerven voor bijvoorbeeld de aanleg van een trage weg of een bufferbekken of voor de uitvoering van werken in algemeen belang.

Procedure

 • Voorafgaand aan elke aankoop is er een schatting nodig over de waarde van het goed. Lokale besturen moeten een beroep doen op een landmeterexpert. Als het dossier verloopt via de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, kan die een schattingsverslag opstellen, als dat kadert binnen haar taak tot het verlijden van akten. Daarvoor is het vereist dat het lokaal bestuur het volledige dossier, en de uiteindelijke akte, via die Afdeling laat verlopen.
 • De aankoopprijs mag in principe de geschatte waarde niet overschrijden. Deze gegevens worden samen met de gegevens van de verkoper en het goed verwerkt in een compromis.
 • De gemeenteraad stelt het principe van aankoop vast. Als het gaat om een openbare verkoop, wordt de maximale koopprijs en de wijze van financiering vastgesteld. De aard en de ligging van het goed worden ook nauwkeurig omschreven en het doel van de aankoop wordt vermeld.
 • Wanneer het een onderhandse aankoop betreft, moet er in het besluit van de raad het doel van de verwerving en de naam van de verkoper vermeld worden, maar ook de aankoopprijs, de wijze van financiering en de omschrijving van het goed (aard en ligging).
 • De gemeenteraad kan deze bevoegdheid niet delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, tenzij ze dit nominatief in het vastgestelde budget opneemt.
 • Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de raad. Deze voorbereiding houdt onder meer in dat het schepencollege de nodige stukken verzamelt zoals het hypothecair getuigschrift, het bodemattest en het stedenbouwkundig uittreksel.
 • De aan de hand van de verzamelde gegevens samengestelde akte wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. De burgemeester kan de authentieke akte verlijden.
 • Na ondertekening van de akte wordt de ondertekende akte overgemaakt aan het hypotheekkantoor  en het registratiekantoor.

Kostprijs

De kosten die omschreven worden in de akte.

Uitzonderingen

-

Regelgeving

 • Burgerlijk wetboek.
 • Decreet over het lokaal bestuur.
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00