Zonnepanelen voor LDC Zonnedries en sporthal 't Solveld

Gepubliceerd opdinsdag 20 feb 2024 om 16:20

Het lokaal bestuur werkt aan de realisatie van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. 

Het gemeentehuis en de voetbalkantine voor TW3000 werden in 2023 van zonnepanelen voorzien. Ondertussen werden de vier overige dossiers verder voorbereid.

De ontwerpstudies voor IBO Tielt, het Elfenhuisje en LDC Zonnedries werden al goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De 102 zonnepanelen voor IBO Tielt en de 104 zonnepanelen voor het Elfenhuisje zullen in de loop van april 2024 worden geïnstalleerd. Voor de 51 zonnepanelen van LDC Zonnedries is het nog even wachten op een concrete installatiedatum.

De stabiliteitsstudie voor zonnepanelen op sporthal 't Solveld moest worden herbekeken. De dakstructuur bleek niet geschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepalen aan 25 kg/m2. Daarom wordt er nu geopteerd voor lichtgewicht zonnepanelen. De ontwerpstudie voor 350 lichtgewicht zonnepanelen is volop in opmaak.