Zonnepanelen voor IBO Tielt en groepsopvang Elfenhuisje

Gepubliceerd opvrijdag 25 aug 2023 om 10:19

Het lokaal bestuur ondertekende in 2020 het burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert het bestuur zich om in te zetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid door op het grondgebied projecten van hernieuwbare energie te realiseren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Binnen deze context werd er in maart 2022 beslist om een samenwerking aan te gaan met SUNFIN, waarbij het bestuur daken van gemeentelijke gebouwen ter beschikking stelt voor de installatie van zonnepanelen.

Na positieve evaluatie van de haalbaarheidsstudie werden dit jaar in maart de eerste zonnepanelen geïnstalleerd. Het dak van het gemeentehuis werd voorzien van 46 zonnepanelen, dat van voetbalkantine TW3000 telt 26 zonnepanelen.

Intussen werden ook de ontwerpstudies voor de installatie van zonnepanelen op de daken van IBO Tielt en het Elfenhuisje afgerond. Voor beide locaties was een bijkomende net- en stabiliteitsstudie vereist. De resultaten hiervan werden gebundeld in de ontwerpstudie, waarvan de resultaten positief werden geëvalueerd.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de installatie van 102 zonnepanelen op het dak van IBO Tielt en 104 zonnepanelen op  dat van het Elfenhuisje goed. De panelen zullen de komende maanden geïnstalleerd worden.

De ontwerpstudies voor de zonnepanelen op de sporthal en het lokaal dienstencentrum Zonnedries zijn nog lopende.