Werksessies RUP kernversterking

Gepubliceerd opmaandag 19 jun 2023 om 12:19

Omdat onze bevolking steeds groeit en ook ouder wordt, moeten we zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Daarnaast is er ook kostbare ruimte nodig voor voedsel, natuur, water en recreatie. Het lokaal bestuur Tielt-Winge wil hierover een visie uitwerken en een beleidsinstrument voorzien en startte daarom met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kernversterking.

Vanwege het belang en de omvang van dit onderzoek namen we ontwerp- en studiebureau BUUR onder de arm. Het RUP kernversterking zal een ruimtelijke vertaling worden van de visie kernversterking. Het zal uitspraken doen over waar een zekere verdichting van wonen aangewezen is in de verschillende kernzones en/of waar net niet.

Voor een goede voortgang van het dossier is er nood aan een breed bestuurlijk draagvlak voor het RUP kernversterking. Daarom worden er drie werksessies voor de (ge├»nteresseerde) raadsleden georganiseerd. Aan de hand van een ontwerpend onderzoek en een interactieve participatie-aanpak wordt er op zoek gegaan naar kernversterking op maat van Tielt-Winge. 

Op woensdag 14 juni ging de eerste werksessie door. Studiebureau BUUR liet iedereen in deze startsessie zijn lievelingsplaatsen, fijnste en aantrekkelijkste plekjes van onze kernen op kaart zetten. Op deze manier kwamen zowel de positieve als negatieve punten van de kernen naar voren. Van daaruit zal gekeken worden waar we moeten op inzetten zowel op vlak van behoud als vernieuwing. Op woensdag 6 september wordt de tweede workshop ingericht.