Werken Blerebergstraat fase 3 update

Gepubliceerd opwoensdag 19 apr 2023 om 15:56

Er komt weer een belangrijk moment aan in de werken op de Blerebergstraat.

In de derde fase is de aannemer volop aan de gang met het maken van de huisaansluitingen en dan kan de afwerking beginnen.

Als het weer goed blijft, kan er eind mei / begin juni weer asfalt gelegd worden.  In de derde fase wordt dan de onderlaag gelegd.  In het stuk van de Blerebergstraat (tot aan de Keulestraat) zal de toplaag van de asfalt ook mee getrokken worden.  Eens dit gebeurd is, kan dit deel van de Blerebergstraat al opengesteld worden voor het verkeer, al blijft de omleiding natuurlijk nog gelden voor het stuk waarin nog gewerkt wordt.

Afwerking van de bermen laat nog op zich wachten omdat de nutsmaatschappijen nog volop aan de gang zijn met overkoppelingen van woningen van de oude naar de nieuwe kabels én met het plaatsen van palen.  Helaas kampen de nutsmaatschappijen met achterstanden op allerlei werven, en loopt dit dus niet zo vlot als gehoopt.

Zoals het er nu naar uitziet zullen de werken afgerond kunnen worden in de herfst van 2023.