Vervoer naar het vaccinatiecentrum voor inwoners van Tielt-Winge

Gepubliceerd opwoensdag 5 mei 2021 om 11:40

Senioren (+ 65 jaar) die niet in de mogelijkheid zijn om zich te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, kunnen beroep doen op de vervoerdienst van het lokaal bestuur. Voor mensen jonger dan 65 jaar die mobiliteitsproblemen hebben, zal er gezocht worden naar oplossingen.

Vervoer via de mindermobielecentrale

 • De gebruiker betaalt 0,34 euro per kilometer en dit te tellen vanaf het moment dat de chauffeur vertrekt bij hem thuis.
 • Per rit wordt er een vergoeding aangerekend van 1 euro voor de administratiekosten.
 • Voor de wachttijd betaalt de gebruiker 2,50 euro per uur aan de vrijwillige chauffeur.

Rolstoelvervoer met de minibus van het LDC Zonnedries

 • De gebruiker betaalt 0,31 euro per kilometer en dit te tellen vanaf dat de chauffeur vertrekt aan het lokaal dienstencentrum Zonnedries tot hij terug op de plaats van vertrek is.
 • Per rit wordt er een vergoeding aangerekend van 1 euro voor de administratiekosten.
 • De gebruiker betaalt 5 euro per begonnen uur voor de chauffeur.
 • De begeleider van de rolstoelgebruiker mag gratis mee rijden.

Hoe een rit aanvragen?

 • De aanvragen moeten minstens 4 werkdagen op voorhand gebeuren.
 • Ritten kunnen elke werkdag tussen 9 en 12 uur in LDC Zonnedries aangevraagd worden via tel. 016 79 64 40.
 • Bij laattijdige annulatie van de aangevraagde rit, d.w.z. te laat om de chauffeur nog te verwittigen, betaalt de gebruiker de kilometers tot de plaats waar hij /zij moet afgehaald worden en terug naar huis.
 • Een rit wordt steeds bevestigd door de dienst en is dus pas gereserveerd na bevestiging.

Onze chauffeurs zijn vrijwilligers. Wij kunnen niet steeds garanderen dat er een chauffeur ter beschikking is voor de gevraagde rit.