Vergunning voor een standplaats voor verkoop

Voor een standplaats ambulante activiteiten moet u een toelating vragen bij de gemeente.

Een ambulante activiteit op het openbaar domein heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Een standplaats ambulante activiteiten op private plaatsen is mogelijk indien

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank vanOndernemingen).
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op private plaatsen is een toelating van de gemeente en van de eigenaar/beheerder van het terrein nodig.

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Een particulier mag occasioneel zijn eigen goederen verkopen voor zover de verkoop niet het normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt. Dit kan op individuele basis of in het kader van een manifestatie voor particuliere verkopen.

Voorwaarden

Om een standplaats te kunnen bekomen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen;
 • beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en in voorkomend geval brandrisico’s;
 • een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen);
 • als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent;
 • als u gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen;
 • toestemming Wegen en verkeer indien langs gewestweg, van eigenaar indien privéterrein.

Ambulante verkoop door particulieren moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de verkoop is occasioneel;
 • de verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privé-patrimonium van de verkoper;
 • er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.

Procedure

De standplaats aanvragen vie het aanvraagformulier standplaats voor ambulante handel.

Wat meebrengen

- Aanvraagformulier standplaats: Aanvraagformulier standplaats voor ambulante handel

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

 • Artikel 9 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 3 maart 2023
 • Artikelen 38 tot en met 43 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023, artikel 15 en 23 tot en met 44

Contact

Contact

Milieu & Economie

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
economie@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00