Verdelingsattesten onroerend goed

Bij de verdeling van een onroerend goed zonder dat een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is afgegeven, stuurt de notaris een aangetekende brief. Dit moet twintig dagen vóór de datum die voor de openbare verkoping of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld. Het plan van de verdeling en een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader worden aangegeven worden naar het college van burgemeester en schepenen gestuurd.

Voorwaarden

-

Procedure

  1. Aanvraag door de notaris.
  2. De aanvraag wordt nagekeken voor de eventuele ligging in een goedgekeurde verkaveling.
  3. De aanvraag wordt geagendeerd voor goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
  4. De notaris wordt in kennis gesteld van de beslissing die door het schepencollege genomen werd.

Wat meebrengen

-

Kostprijs

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

De notaris die gelast is met het verlijden van de akte.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00