Verbindingsriolering Sint-Gertrudendries

Gepubliceerd opvrijdag 9 feb 2024 om 08:52

Een aantal woningen in de Wingestraat en Lubbeekstraat waren nog niet aangesloten op het grotere rioleringsstelsel.

Welke werken werden en worden tijdens dit project uitgevoerd?

  • We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Wingestraat en Lubbeekstraat. Daarmee worden regen- en afvalwater apart afgevoerd.
  • Het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Joris-Winge.
  • Het regenwater gaat naar de Leenbergloop en de Driesbeek.
  • Na de rioleringswerken leggen we de straten opnieuw aan.

De rioleringswerken zijn midden 2023 gestart.


De funderingswerken van de weg worden nu afgewerkt, daardoor zijn de inritten tijdens de werkuren niet bereikbaar.

De aanleg van de betonnen goten en boordstenen wordt voorzien. Aansluitend wordt de rijweg in beton aangelegd op het kruispunt van de Sint-Gertrudendries en Lubbeekstraat. Dat kruispunt is daarna 28 dagen niet bereikbaar met de wagen.

Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding rijden?
De betonfundering moet eerst uitharden. Beton bereikt zijn definitieve sterkte pas na maximum 28 dagen. We tellen 1 week voor de aanleg, en dus nog maximum 3 weken om het beton verder te laten rusten. Als die tijd niet wordt gerespecteerd, gaat het beton barsten en gaan er zich na enkele weken of maanden verzakkingen voordoen.

De aannemer bezorgde ter plaatse een bewonersbrief.

Meer info: Aquafin - project 23149