Vaststelling rooilijn Kaaskorf: openbaar onderzoek

Gepubliceerd opwoensdag 19 jun 2024 om 10:53

Gemeentebestuur Tielt-Winge deelt mee dat er op 16 mei 2024 door de gemeenteraad een procedure werd opgestart met betrekking tot het vaststellen van de rooilijn ter hoogte van de Kaaskorf.

Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge of per e-mail via stedenbouw@tielt-winge.be voor het einde van het openbaar onderzoek dat van start gaat op 1 juli 2024 en afgesloten wordt op 30 juli 2024.

Het dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge, gedurende de duur van het openbaar onderzoek.