Vaststellen rooilijn Halensebaan en Kriebekestraat

Gepubliceerd opdinsdag 3 jan 2023 om 08:52

Het lokaal bestuur Tielt-Winge deelt mee dat er op 15 december 2022 door de gemeenteraad een procedure werd opgestart met betrekking tot het vaststellen van de rooilijn in de Halensebaan en de Kriebekestraat.

Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge voor het einde van het openbaar onderzoek dat, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad, van start gaat op 10 januari 2023 en afgesloten wordt op 9 februari 2023.

Het dossier kan ingekeken worden bij het lokaal bestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gedurende de duur van het openbaar onderzoek.