Vaststellen rooilijn Bleukenweg

Gepubliceerd opmaandag 29 jan 2024 om 09:00

Gemeentebestuur Tielt-Winge deelt mee dat er op 18 januari 2024 door de gemeenteraad een procedure werd opgestart met betrekking tot het vaststellen van de rooilijn in de Bleukenweg.

Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge of per e-mail via stedenbouw@tielt-winge.be voor het einde van het openbaar onderzoek dat, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad, van start gaat op 29 januari 2024 en afgesloten wordt op 28 februari 2024.

Het dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gedurende de duur van het openbaar onderzoek.