Update stookoliecheque

Gepubliceerd opmaandag 7 nov 2022 om 14:00

In het gemeentelijk informatieblad informeerden we jullie over de eenmalige stookoliecheque van 225 euro voor stookolie of propaan in bulk. De Federale regering heeft beslist om de stookoliepremie te verhogen naar 300 euro.

Gezinnen die de cheque al hebben ontvangen, krijgen automatisch het resterende bedrag van 75 euro op hun rekening.

Ook de leveringsperiode werd aangepast. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

De cheque kan worden aangevraagd op stookoliecheque.economie.fgov.be of verstuur het formulier per post naar FOD Economie, Algemene Directie Energie-Cel, Verwarmingstoelage 300 euro, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Hulp nodig bij de aanvraag: neem contact op met onze sociale dienst via 016 63 40 08 of maak een afspraak via www.tielt-winge.be/afspraak

Meer info: FOD Economie - vaak gestelde vragen (FAQ) mazoutcheque