Tielt-Winge visualiseert klantencharter

Gepubliceerd opwoensdag 20 apr 2022 om 11:55

Tielt-Winge is wellicht het eerste lokaal bestuur in Vlaanderen dat beschikt over een klantencharter.
Zowel de beleidsmakers als onze medewerkers vinden het logisch dat een organisatie zoals de onze - met de burgers als onze voornaamste klanten - een klantencharter heeft. Met dit charter willen wij duidelijk maken waar wij voor staan en waar wij voor gaan.

De werkgroep ‘klantenperspectief en samenleving’ ging hiermee aan de slag en beoordeelde het charter op inhoud, leesbaarheid en duidelijkheid. Ook de gemeentelijke cultuurraad gaf positief advies over de tekst. In december 2021 werd het klantencharter goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vandaag mogen wij het klantencharter aan u voorstellen.

“Klantencharter lokaal bestuur Tielt-Winge

Het lokaal bestuur is een logisch opgebouwde organisatie die een professionele dienstverlening nastreeft.

Wij handelen elk individueel dossier af op een correcte en eerlijke manier en binnen een redelijke termijn.

De medewerkers stellen zich betrouwbaar op door elk dossier in vertrouwen en op een objectieve manier te verwerken. Hierbij wordt de privacy gegarandeerd.

Onze dienstverlening is klantgericht. Wij ontvangen de burgers vriendelijk en respectvol en daarbij wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Onze medewerkers zijn aanspreekbaar op vaste tijdstippen. Wij organiseren onze dienstverlening op een laagdrempelige manier in toegankelijke gebouwen. Daarnaast schenkt onze organisatie bijzondere aandacht aan de uitbouw van de digitale dienstverlening.

Onze transparante manier van werken gaat uit van een open en duidelijke communicatie. Deze transparantie willen we verderzetten door onze werking op verschillende manieren te evalueren.”

We verwelkomen u vanaf nu ook met een visualisatie van het charter in de inkomsas van het gemeentehuis. Deze geeft vijf kernwoorden weer die door de medewerkers en het beleid als belangrijkste begrippen uit het klantencharter werden aangeduid.

LAAGDREMPELIG: we bieden een vlot onthaal met een juiste doorverwijzing naar de dienst die u nodig heeft. We houden daarbij - in de mate van het mogelijke - rekening met individuele wensen, eventuele beperkingen en gevoeligheden.

TRANSPARANT: we zeggen wat we doen én we doen wat we zeggen. Hierbij schamen we ons niet om onszelf permanent in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig. We luisteren naar u als burger/klant, maar ook intern naar onze collega’s. Op die manier streven we naar een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is en daarbij de dingen vastpakt en uitdagingen van het moment niet uit de weg gaat. 

RESPECTVOL: onze medewerkers behandelen elke klant met het nodige respect. De dossiers worden daarbij op een objectieve manier ter harte genomen.

PROFESSIONEEL: wij doen al het mogelijke en al het nodige om onze medewerkers van de noodzakelijke kennis en middelen te voorzien. Zo kunnen wij garant staan voor een professionele aanpak én dienstverlening.

GELIJKWAARDIG: of het nu gaat om iemand die we heel goed kennen, iemand die hier pas is komen wonen of iemand van een andere origine; we behandelen iedereen op een gelijkwaardige manier. U bent allemaal gelijkwaardige klanten voor ons.