Tielt-Winge investeert in 2023

Gepubliceerd opvrijdag 13 jan 2023 om 10:19

Veel plannen, veel wensen, veel meningen en slechts één beperking: het budget. Net zoals bij u en bij mij thuis, moeten de rekeningen van het lokaal bestuur betaald worden en moeten mooie plannen soms uitgesteld worden. We geven u graag een kijk op enkele grotere investeringen waarvoor budget voorbehouden werd in 2023.

Het lokaal bestuur Tielt-Winge heeft bijna 5,5 miljoen euro investeringen opgenomen in haar begroting voor 2023. 

  • De absolute koploper is (nog steeds) het aanleggen van gescheiden riolering en de vernieuwing van de wegen die hiermee gepaard gaat. De geplande rioleringswerken nemen bijna 2,2 miljoen euro in beslag.
  • Ook het onderhoud aan wegen en vlonderpaden, de erosiebestrijdingswerken en aanleg riolering in de Hazelaarsstraat en de aanleg van fietspaden nemen een stevige hap uit het budget.
  • De realisatie van de plannen rond 'sport' en de bijhorende aankoop en aanleg van terreinen worden dit jaar verder uitgerold.
  • De renovatie van de IBO (buitenschoolse kinderopvang) in Houwaart komt in 2023 in uitvoeringsfase.
  • In 2023 start ook de opmaak van de plannen voor de bouw van een nieuwe, aangepaste gemeentelijke loods.
  • Er worden kredieten voorzien voor een RUP verdichting en bouwshiften én de opmaak van een trage wegenplan en wegenregister.

Bij het OCMW gaan de grootste investeringsbudgetten naar een grondige renovatie van de doorgangswoning en de aankoop van twee elektrische bestelwagens voor maaltijdbedeling.

Uiteraard zal het lokaal bestuur nog heel wat kleinere investeringen doen in 2023, onder andere onderhouds- en renovatiewerken aan gebouwen, aankoop van allerlei materieel voor onze diensten gaande van pc's tot speelmatten.

Wil u meer weten over deze investeringen? Dan kan u terecht bij onze diensten, ze zullen u graag meer uitleg verschaffen.