Tielt-Win(g)kelt

Gepubliceerd opvrijdag 5 mrt 2021 om 08:56

Het coronavirus heeft een ongeziene impact op ons allemaal. Niet in het minst op de lokale handelaars en op de meest kwetsbare doelgroepen binnen onze samenleving. Het lokaal bestuur Tielt-Winge wil beide categorieën ondersteunen in deze moeilijke tijd en riep daarom de Tielt-Win(g)keltbon in het leven.

Tielt-Win(g)keltbon
Inwoners van Tielt-Winge die voldoen aan welbepaalde voorwaarden, kunnen een Tielt-Win(g)keltbon aanvragen ter waarde van 4 x 5 euro die ze kunnen besteden bij één of meerdere handelaars binnen de gemeente. De handelaars mogen de bonnen doorrekenen aan het lokaal bestuur dat hiervoor subsidies ontving.

Het aanvraagformulier wordt huis-aan-huis bedeeld in de week van 8 maart, zodat ook inwoners zonder pc of internet een aanvraag kunnen indienen. Het formulier moet uiterlijk op 31 augustus 2021 bezorgd worden aan de sociale dienst of het onthaal, binnen de openingsuren.

Meer info is te vinden op www.tielt-winge.be/tielt-win-g-keltbon.

Met dit initiatief geeft het bestuur én de lokale middenstand én de kwetsbaren in de samenleving een duwtje in de rug.