Subsidies culturele verenigingen en seniorenverenigingen

Gepubliceerd opwoensdag 28 dec 2022 om 11:09

Jaarlijks keert het lokaal bestuur subsidies uit aan onze culturele verenigingen. In 2022 werd er in totaal 7683,42 euro aan subsidies uitbetaald aan 39 culturele verenigingen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dienen de culturele verenigingen een werkingsverslag in van het werkjaar dat voorafging aan het kalenderjaar waarin de subsidies worden uitbetaald. Elke vereniging scoort punten op het aantal activiteiten en op de soort van activiteiten. Deze score bepaalt het subsidiebedrag dat aan de vereniging wordt toegekend.

Ook de seniorenverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie voor hun werking. Tielt-Winge telt vandaag vijf door de seniorenadviesraad erkende seniorenverenigingen. Elke seniorenvereniging krijgt hetzelfde subsidiebedrag toegekend. In 2022 werd in totaal 1800 euro aan subsidies uitbetaald aan de seniorenverenigingen.