Stemmen voor niet-Belgen

Gepubliceerd opmaandag 17 jun 2024 om 14:57

Op 13 oktober 2024 kan je als niet-Belgische inwoner van België je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen.

Om te kunnen stemmen, moeten niet-Belgen zich vóór 1 augustus 2024 inschrijven als kiezer bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

De basisvoorwaarden zijn gelijk voor EU- en niet-EU burgers: 

  • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht

Voor niet-EU burgers gelden daarnaast twee extra voorwaarden. Zij moeten:

  • vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben
  • een verklaring afleggen waarin zij beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven

Registreren kan bij de gemeente via het formulier dat je vindt op www.tielt-winge.be/registratie-niet-belgen-voor-verkiezingen.

Daarnaast is online registratie nu ook mogelijk op www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest. Daar is wel digitale identificatie voor vereist. 

Wil je meer weten over de voorwaarden en de registratieprocedure? Op 20 juni om 14.30 uur en op 26 juni om 19.00 uur kan je een gratis online infosessie volgen, registreer je op www.ikstemook.be

Stemmen in Vlaanderen is tegenwoordig een recht. Dit betekent dat er geen verplichting meer is om te stemmen, ook niet voor geregistreerde kiezers van niet-Belgische afkomst. Je kan je registreren als kiezer en op de verkiezingsdag toch besluiten niet te gaan stemmen.