Naar inhoud

sportraad

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van de algemene ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. De gemeentelijke sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering (AV) en een Raad van Bestuur (RvB).
Dit kan door:
1.    advies geven aan de gemeentelijke overheid en particuliere instanties betreffende sport- en recreatieaangelegenheden;
2.    coördineren van sportactiviteiten in samenwerking met verenigingen, clubs en andere organisaties;
3.    uitwisselen van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden.

De vergaderingen van de AV sportraad zijn opengesteld voor publiek.
De vzw Sporthal 't Solveld is eind 2008 ontbonden.

Praktisch

sportraad
tel. 016 63 95 57
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling