Sociale steunverlening

Inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen maar toch geen recht hebben op het sociaal tarief of de verwarmingstoelage voor stookolie, kunnen een toelage aanvragen voor energiekosten.

Inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen (laag inkomen, recht op verhoogde tegemoetkoming ziekte-en invaliditeitsverzekering, personen met schuldenlast) voor zover ze over een restafvalbak beschikken of er niet van zijn vrijgesteld, kunnen een toelage aanvragen voor DifTar-kosten.

Voorwaarden

1. Toelage voor energiekosten

 • Maandelijks netto gezinsinkomen:
  • max. 3 500 euro gezin met kind(eren)
  • max. 3 000 euro samenwonenden zonder kind(eren)
  • max. 1 920 euro alleenstaande
 • U kan geen gebruik maken van deze sociale steun als
  • u recht hebt op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit;
  • u al een verwarmingstoelage hebt genoten die werd uitbetaald door het OCMW

2. Toelage voor DifTar-kosten

 • Jaarlijks netto inkomen ≤ 24 638,79 euro (verhoogd met 4 561,31 euro per persoon ten laste).
 • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Personen met schuldenlast: collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling bij sociale dienst.

Procedure

De toelagen kunnen jaarlijks aangevraagd worden:

 • (bij voorkeur) online via e-loket;
 • via het papieren aanvraagformulier, jaarlijks aan huis bezorgd of te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Opgelet:

 • Het is niet mogelijk de twee vormen van steunverlening te combineren.
 • Er kan maar één aanvraag per adres per kalenderjaar worden gedaan.
 • Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle gedomicilieerde personen.
 • De aanvragen worden chronologisch behandeld tot uitputting van het voorziene budget.

Wat meebrengen

Alle aanvraagformulieren dienen vergezeld te zijn van het aanslagbiljet van het jaar voordien. 

Kostprijs

1. Toelage voor energiekosten

 • gezin met kind(eren): 75 euro
 • samenwonenden zonder inwonende kinderen: 65 euro
 • alleenstaande: 50 euro

De toelage wordt rechtstreeks op de persoonlijke rekening gestort.

2. Toelage voor DifTar-kosten

 • gezin met kind(eren): 40 euro
 • samenwonenden zonder inwonende kind(eren): 30 euro
 • alleenstaande: 25 euro

De toelage wordt op de DifTar-rekening gestort.

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00