Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro.

Gepubliceerd opvrijdag 7 jan 2022 om 09:12
Verhoogde tegemoetkoming verlengd tot 31 maart 2022.

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen burgers die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.

Hoe krijg je het forfait?

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die je van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt jouw leverancier over je rekeningnummer, dan moet je zelfs helemaal niets doen. Als jouw leverancier die informatie niet heeft, vraagt hij die op via het gebruikelijke communicatiekanaal (per post of per e-mail). Het is dus aangeraden om te controleren of jouw energieleverancier beschikt over jouw correcte bankgegevens.
Je wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door jouw energieleverancier en het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Wat als je leverancier niet meer actief is?

Als je op 30 september 2021 nog klant was bij een leverancier die intussen niet meer actief is, dan wordt er een specifieke regeling voorzien. Je noodleverancier of de energieleverancier naar wie je zelf bent overgestapt betalen het eenmalige forfait uit. Wie dat is hangt af van wie jou van energie voorzag op 27 december 2021.
Daarnaast moeten gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief zich ook geen zorgen te maken over het tarief van hun contracten. Aangezien de FOD Economie slechts om de 3 maanden over de nodige (nieuwe) gegevens beschikt, wordt de nieuwe energieleverancier ten laatste eind februari op de hoogte gebracht dat je van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas geniet.
Daardoor kan het zijn dat je enkele maanden het gewone commerciële tarief moet betalen. Het eventueel teveel aangerekende bedrag krijg je dan achteraf, met terugwerkende kracht, terug.
Uiteraard is het ook de bedoeling dat klanten met een sociaal tarief zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier.
Meer info: