Naar inhoud

schepencollege

college van burgemeester en schepenen

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Het college beslist in principe bij consensus.

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

schepencollege

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


Locatie op stratenplan
e-mail e-mail