Reservelijst 65-plussers voor coronavaccinatie

Gepubliceerd opwoensdag 17 mrt 2021 om 16:08

Op maandag 15 maart 2021 ging het vaccinatiecentrum in Aarschot van start met de vaccinatie van 85-plussers. Om vrijstaande afspraken snel en efficiënt in te vullen, kunnen inwoners met een leeftijd van 65 tot en met 84 jaar zich via de website inschrijven om op de reservelijst opgenomen te worden.

Op 19 februari 2021 werd het vaccinatiecentrum in de Stadsfeestzaal van Aarschot opgestart met de vaccinatie van de zorgprofessionals. Momenteel werden alle 85-plussers aangeschreven en uitgenodigd. Toch stellen we vast dat er sporadisch vrijstaande afspraken op de vaccinatieplanning staan. Conform de richtlijnen van de hogere overheden kunnen deze worden ingevuld door de reservegroep van 65-plussers.
 
Om deze plaatsen snel en efficiënt in te vullen, bieden we deze inwoners de mogelijkheid aan om zich via de website in te schrijven. Via de seniorenverenigingen verkregen we ook al contactgegevens van hun leden die gevaccineerd willen worden. Inwoners die zich via het e-loket inschrijven om op de reservelijst opgenomen te worden, kunnen opgebeld worden met de vraag om zich op korte termijn, binnen enkele uren, in het vaccinatiecentrum van Aarschot aan te melden.

Let op; jezelf inschrijven wil niet zeggen dat je effectief gecontacteerd zal worden. Inwoners die niet worden opgebeld, worden in de volgende fase schriftelijk uitgenodigd.