Renovatie oud gemeentehuis Houwaart - aanvraag LEADER-subsidies

Gepubliceerd opwoensdag 27 mrt 2024 om 17:30

Nadat de omgevingsvergunning voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Houwaart bij collegebeslissing van 28 november 2023 werd goedgekeurd, worden de ontwerpplannen in de laatste fase gefinaliseerd.

Hoewel de buitengevel in een nieuw jasje gestoken zal worden, blijft het karakter van het oude gebouw bewaard.

Om een mooi geheel te creëren, zal de gevel van de achterliggende vroegere jongensschool van een laagje kalei voorzien worden. De nieuwe toegang tot de IBO, via de Haldertstraat, vormt hierbij de verbinding tussen de twee gebouwen. Het hoofdgebouw is voorzien voor IBO Sjoko-Tof, twee achterliggende lokalen zijn bestemd voor jeugdbeweging.

In functie van brandveiligheid zal het dak van de vroegere jongensschool doorgetrokken worden tot tegen het hoofdgebouw. Op die manier wordt een extra vluchtweg gecreëerd vanaf de verdieping in het hoofdgebouw naar het achterliggende gebouw.

Tevens wordt er geïnvesteerd in de nodige energiebesparende maatregelen. Zo zal het buitenschrijnwerk volledig vervangen worden, het dak worden vernieuwd en de gevels van het deel IBO van binnen met isolatie worden voorzien. Ook de technieken zullen onder handen genomen worden.

Terwijl de ontwerpers bezig zijn met de opmaak van het aanbestedingsdossier, werkt het lokaal bestuur op haar beurt verder aan de financiering van dit project. 

Er werd een aanvraag ingediend via de Vlaamse Land Maatschappij voor het verkrijgen van LEADER-subsidies.

Met het project in Houwaart wil het lokaal bestuur van deze omgeving een aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplaats maken, waar het aangenaam vertoeven is. Voor de realisatie van dit project rekent het lokaal bestuur op LEADER-subsidie van 55 000 euro.

Andere subsidiëringsmogelijkheden worden verder onderzocht, waarbij enerzijds gedacht wordt aan subsidies voor energiezuinige renovatie en anderzijds aan subsidies voor het onderdeel buitenschoolse kinderopvang via Vlabinvest.