Naar inhoud

rampenplanning

afbeelding ambulance
We leven in een maatschappij die niet zonder risico’s is en een ramp kan overal plaatsvinden.

De rampenplanning is het geheel van de voorbereidingen die de gemeente heeft getroffen om mogelijke incidenten snel en doelmatig te bestrijden.

De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn.

Overzicht:

Meer info