Naar inhoud

gemeenteraadscommissie organisatie, residuaire en interne zaken

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over alle materies die niet behoren tot een bevoegdheid of materie van een 'specifieke' gemeentelijke adviesraad of gemeentelijke vzw. Deze commissie behartigt tevens de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit het gemeentedecreet, zoals onderzoek naar verzoekschriften, behandeling van klachten, tuchtcommissie voor de leden van het managementteam.

De deontologische commissie moet beschouwd worden als een vaste subcommissie van deze gemeenteraadscommissie.

De vergaderingen van deze gemeenteraadscommissie zijn opengesteld voor publiek, uitgezonderd wanneer het over personen gaat.

gemeenteraadscommissie organisatie, residuaire en interne zaken

Kurt Yskout

Praktisch

contactadres

gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge

tel. werk016 63 95 27
fax werk016 63 95 48
E-mail werke-mail
Kurt Yskout
  • algemeen directeur

Marleen De Vry

Praktisch

Adres privé

Heuvelstraat 263

3390 Tielt-Winge

tel. privé016 63 17 26
E-mail privée-mail
www.groentieltwinge.be
Marleen De Vry
  • lid