Naar inhoud

landbouwraad

De 'landbouwraad Tielt-Winge' is een gemeentelijk initiatief die de landbouwsectoren, aanwezig in onze gemeente, een stem geeft. De verschillende agrarische onderdelen zijn vertegenwoordigd: tuinbouw, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en sierteelt.

De landbouwraad staat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij in het adviseren van landbouwaangelegenheden zoals erosiebestrijding, landbouwfolie-inzameling, mestverwerking enzovoort.

De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden in onze gemeente.

De vergaderingen van de landbouwraad zijn opengesteld voor publiek.

landbouwraad

Alfons Taverniers

Praktisch

Adres privé

Leuvensesteenweg 1
3390 Tielt-Winge

tel. privé016 63 30 53
  • voorzitter

Johan Massart

Praktisch

contactadres

gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge

gsm werk0486 52 06 45
tel. werk016 63 95 29
E-mail werke-mail
Johan Massart
  • secretaris