Naar inhoud

sportraad

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van de algemene ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. De gemeentelijke sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering (AV) en een Raad van Bestuur (RvB).
Dit kan door:
1.    advies geven aan de gemeentelijke overheid en particuliere instanties betreffende sport- en recreatieaangelegenheden;
2.    coördineren van sportactiviteiten in samenwerking met verenigingen, clubs en andere organisaties;
3.    uitwisselen van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden.

De vergaderingen van de AV sportraad zijn opengesteld voor publiek.
De vzw Sporthal 't Solveld is eind 2008 ontbonden.

sportraad

Rony Meynaerts

Praktisch

Adres privé

Boterstraat 4
3390 Tielt-Winge

gsm privé0475 49 63 32
tel. privé016 63 25 51
E-mail privée-mail
  • voorzitter

Jan Wilmaerts

Praktisch

tel. privé016 43 31 85
  • ondervoorzitter

Evy Kollman

Praktisch

contactadres

sporthal 't Solveld
Ralisweg 17
3390 Tielt-Winge

tel. werk016 63 95 69
E-mail werke-mail
Evy Kollman
  • secretaris