Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027

Gepubliceerd opdinsdag 3 aug 2021 om 09:03

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
  • een duurzame blauwe economie doen groeien en welvarende kustgemeenschappen creëren
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

U kunt de nota hieronder of op de website www.omgeving.vlaanderen.be downloaden of ze inkijken op het gemeentehuis en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 14 september 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER 0269 - EFMZV

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.