Project collector Houwaart

Gepubliceerd opdinsdag 22 dec 2020 om 11:39

De gemeente gaat samenwerken met Aquafin voor het project collector Houwaart.

Deze rioleringswerken lopen van aan de Solleweg in Houwaart, via de Haldertstraat en de Rillaarseweg naar het waterzuiveringsstation ter hoogte van het kruispunt met de Boekhoutstraat. Hiermee wordt weer een groot aantal woningen aangesloten op het zuiveringsstation en kan daarna ook de Kaaskorf worden aangesloten.

De gemeente zal van de gelegenheid gebruik maken om er nieuwe fietspaden aan te leggen. Het college keurde op 15 december de offerte goed van het studiebureau Jonkheere om hiervoor een subsidiesdossier op te maken.