Naar inhoud

milieubarometer

afbeelding milieubarometer grafiek gft
Hoe is het met het leefmilieu in onze gemeente gesteld? Wat is het resultaat van al onze inspanningen, zowel van burger als gemeente? Zijn we een voorbeeld voor anderen op  vlak van milieu of valt er nog heel wat te verbeteren? Vanaf nu kan je dit ook zelf nagaan via de milieubarometer. Deze milieubarometer meet aan de hand van een aantal indicatoren de toestand van het milieu en het duurzame beleid binnen de gemeente. De gemeente heeft een 17-tal indicatoren gekozen, verspreid over verschillende milieuthema’s. Deze worden jaarlijks gemeten en geïnterpreteerd. Per indicator is er een tabel en grafiek met de gegevens per jaar en ook een indicatorenfiche, waarin de gegevens geïnterpreteerd worden. Zo kan je ook nagaan of de toestand per indicator beter wordt of niet, en waar we met de gemeente of met zijn allen nog meer aandacht aan kunnen spenderen!

Volgende indicatoren zijn opgenomen in de milieubarometer:
•    Indicatorenfiche huisvuil
•    Indicatorenfiche PMD-residu in hoeveelheid PMD
•    Indicatorenfiche GFT
•    Indicatorenfiche hoeveelheid verkochte compostbakken (maakt deel uit van indicatorenfiche GFT)
•    Indicatorenfiche restafval
•    Indicatorenfiche kringloopgoederen
•    Indicatorenfiche textiel
•    Indicatorenfiche landbouwfolies
•    Indicatorenfiche sluikstorten
•    Indicatorenfiche drinkwaterverbruik per inwoner
•    Indicatorenfiche klachten omtrent geluid
•    Indicatorenfiche verontreinigde gronden
•    Indicatorenfiche aantal deelnemers actie belgerinkel
•    Indicatorenfiche energiebeheer gemeentelijke gebouwen
•    Indicatorenfiche evolutie veestapel
•    Indicatorenfiche gemeentelijke subsidies zonne-energie (herbruikbare energie)
•    Indicatorenfiche herbruik van hemelwater

De afgewerkte milieubarometer is een instrument dat de basis is om over het milieubeleid van de gemeente te communiceren naar de burgers toe.
We bieden de gegevens aan in twee formaten: pdf en csv. De pdf-versie bevat tekst en afbeeldingen. De csv-versie geeft enkel de ruwe data weer om hergebruikt te kunnen worden in het kader van een open overheid. (#opendata).

Ben je benieuwd naar de toestand van het milieu in Tielt-Winge Bekijk dan snel onze milieubarometer!

Overzicht:

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen