Naar inhoud

hinder

Iedereen zal zich al wel eens gestoord hebben aan geluids-, licht- of geurhinder. Een auto met veel te luide muziek, een bus met enorm veel uitlaatgassen, enzovoort. En dit kan vaak tot wrevel leiden. En die is zeker te vermijden. Als het probleem zich blijft voordoen, kan je dit best melden aan de cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer. 

 

Als spreken niet helpt of als de bron van de hinder moeilijk is vast te stellen, kan je de hinder tijdens onze openingsuren telefonisch melden of 24 op 24 uur via een meldingskaart. Voor dringende gevallen kan je (ook na de kantooruren) terecht op het Europees noodnummer 112.

Overzicht:

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen