Naar inhoud

afleveren van diverse attesten en bewijzen

U (of een van de meerderjarige gezinsleden) kunnen attesten aanvragen bij de dienst bevolking: bewijs van woonst; bewijs van woonst met historiek van adressen; bewijs van nationaliteit; bewijs van leven; uittreksel uit het bevolkingsregister; attest samenstelling van het gezin. Een eerste attest kost 5 euro, een bijkomend attest kost 0,50 euro.

Via 'mijn dossier' kan u gratis attesten bekomen.

Overzicht:

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen