SACHA

SACHA staat voor Sociale Activering Cluster Hageland. 

Sociale activering is het begeleiden van personen via een intensief, planmatig en gefaseerd traject, waarbij er gestreefd wordt naar een zo ruim mogelijke benadering van sociale activering (zoals vrijwilligerswerk, toeleiding wijk-werken, deelname socio -culturele activiteiten). 

De focus van een traject kan liggen op het vinden van werk, maar ook op het werken rond attitudes en competenties. Opleiding en vorming kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van een trajectplan.

De trajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen en interesse van de hulpvrager.

Voorwaarden

Een activeringstraject is verplicht voor personen die een leefloon ontvangen. 

Voor alle andere burgers zijn er geen specifieke voorwaarden.

Procedure

Na een kennismakingsgesprek wordt er een traject op maat uitgestippeld. De trajectbegeleider volgt dit traject op en stuurt, indien nodig, bij.

Wat meebrengen

-

Kostprijs

Gratis 

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring - 23 december 2016.

Voor wie

Voor elke inwoner van de gemeente.

Contact

Contact

Sacha

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
sacha@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00