Naar inhoud

Privacyverklaring gemeente en OCMW Tielt-Winge

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Als bijlage vindt u terug hoe we daar mee omgaan.

1.    Bescherming van persoonsgegevens
2.    Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7.    Wat zijn uw rechten?
 a.    Recht op intrekken toestemming
 b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.    Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Update (28 mei 2019):
Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door lokaal bestuur Tielt-Winge kan je je voortaan wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling ondersteunende diensten
communicatie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 28
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen