Naar inhoud

takenpakket wijkkantoor

Volgende zaken behoren tot hun takenpakket:

  • toezicht houden, bemiddelen, informatie en inlichtingen inwinnen
  • opsporingen en vaststellingen verrichten in hun wijk
  • het bemannen van hun wijkkantoor tijdens de openingsuren
  • helpen bij het bestrijden van overlast
  • het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid
  • preventief toezicht, school- en vakantietoezicht
  • verkeersregeling en verkeerstoezicht aan de scholen
  • controle van domicilie, onder meer bij de inschrijving van nieuwe inwoners
  • algemene gerechtelijke en bestuurlijke opdrachten

 Meer info: wijkwerking op website politiezone

Trefwoorden

Praktisch

lokale politiezone Hageland

Wijkkantoor Tielt-Winge
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 22 94
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Buiten de kantooruren kan je voor dringende gevallen terecht op het noodnummer 101.

Bel gratis "112" in heel Europa voor dringende hulp.

Meer info