Naar inhoud

lijst van gezworenen

Bij een gerechtzaak voor het Hof van Assisen oordeelt een jury van burgers over de schuld en onschuld van een betichte. Alle Belgen tussen 30 en 60 jaar, op enkele uitzonderingen na, die het recht hebben deel te nemen als kiezer bij de parlementsverkiezingen, kunnen zetelen in een assisenjury.

Om de vier jaar wordt een lijst van gezworenen opgesteld, door loting uit de kiezerslijsten. De Cel Bevolking houdt de lijst Tielt-Winge bij.

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen