Naar inhoud

verkiezingen

afbeelding stemcomputer

Algemeen
Iedere Belg ouder dan achttien jaar is in principe verplicht deel te nemen aan de verkiezingen. De Cel Bevolking en Burgerlijke stand zorgt voor de praktische organisatie van de verkiezingen en nodigt alle kiezers uit.

 

Wie is kiezer
Om kiezer te zijn moet je:
• Belg zijn of vreemdeling die bij een aantal verkiezingen aan bijzondere voorwaarden voldoet;
• de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben;
• in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn;
• zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

 

 

Overzicht en timing van verkiezingen

 Bestuursniveau     Frequentie?  Volgende keer
 Gemeentelijk  6 jaar  2018
 Provinciaal     6 jaar  2018
 Vlaams     5 jaar  2019
 Federaal     5 jaar  2019
 Europees     5 jaar  2019


Procedure
Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Wat meebrengen
- oproepingsbrief
- identiteitskaart


Hoe kan men geldig stemmen

De kiezer mag zijn stem uitbrengen: in het vak bovenaan de lijst, lijststem,
in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten, naamstem. De stem is alleen geldig als slechts op één lijst gestemd is. Panacheren of bontstemmen, stemmen voor meerdere partijen, is niet toegelaten en de stem is ongeldig.  Het is evenmin toegelaten tekst te schrijven op het stembiljet of ander schrijfgerief dan het rode kiespotlood te gebruiken. Wanneer de kiezer een naamstem heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet bestaande beschouwd.
De kiezer kan ook een blanco stem uitbrengen.

Meer informatie vind je op de website www.vlaanderenkiest.be en www.verkiezingen.fgov.be.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info